สมบัติทางสถาปัตยกรรมของเปียงยาง

อาจไม่สูงในรายการโอดิสซีสถาปัตยกรรมของหลาย ๆ คน แต่เปียงยางแปลว่าดินแดนราบเมืองหลวงของเกาหลีเหนือมอบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอนุสาวรีย์สัจนิยมสังคมนิยมอันยิ่งใหญ่คือถ้วยชาของคุณไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพเนจรในเปียงยาง ผู้เยี่ยมชมทุกคนมาพร้อมกับมัคคุเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

และการถ่ายภาพก็ถูกจำกัดอย่างเข้มงวด สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับว่าคุณจะไม่มีความเป็นอิสระในระหว่างการเดินทาง และคุณจะได้ยินเพียงมุมมองด้านประวัติศาสตร์เพียงด้านเดียว บรรดาผู้ที่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ได้ และรู้สึกว่าประโยชน์ของการเปิดประเทศเกาหลีเหนือให้เปิดเผยต่อสายตาภายนอกมีมากกว่าปัญหาของเงินค่าเดินทางที่จ่ายให้กับเงินกองทุนของรัฐตำรวจ จะได้พบกับการเดินทางอันน่าทึ่งไปยังอีกโลกหนึ่งที่ค่อนข้างไม่สงบ เมืองสันโดษซึ่งมีประชากรประมาณสามล้านคน (สถานที่ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ต) มีสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นรูปธรรมสมัยใหม่เกือบเท่าๆ กัน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการลงโทษมากมายให้ชมท่ามกลางตึกแถวสไตล์โซเวียตและถนนกว้างที่ว่างเปล่า ซึ่งแสดงถึงลักษณะของเมืองแปลก ๆ ที่ลอยอยู่ในฟองสบู่ของยุคคอมมิวนิสต์ โครงสร้างที่มีชื่อเดียวกันมากที่สุดในเมืองอาจเป็นโรงแรมRyugyŏngที่มีหน้าต่างกระจกขนาดมหึมาสูงตระหง่าน 330 เมตรและประกอบด้วย 105 ชั้น เดิมทีวางแผนไว้เพื่อให้เสร็จทันเวลาสำหรับเทศกาลเยาวชนและนักศึกษาโลกปี 1989 (ซึ่งมีคติประจำใจว่า “เพื่อความเป็นปึกแผ่นต่อต้านจักรวรรดินิยม สันติภาพ และมิตรภาพ”)